Ansvarig utgivare

Engelbrekt Invest tillhandahåller tjänsten www.BeautyDeal.se

Organisationsnummer: 690820-7894

Registrerad adress: Engelbrekt Invest, Bråviksvägen 41, 120 52 Årsta

Styrelsens säte är Stockholm

E-post: support@beautydeal.se

Engelbrekt Invest är ansvarigt för innehållet på denna hemsida. Trots noggranna kontrollmekanismer kan fel förekomma och Engelbrekt Invest avskriver sig allt ansvar för skada eller förlust som orsakas av sådana fel. Engelbrekt Invest frånskriver sig även alla former av ansvar för andra hemsidors innehåll som www.BeautyDeal.se länkar till.